Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

Международна фондация
НАКРАТКО ЗА ФОНДАЦИЯТА И НЕЙНИТЕ ЦЕЛИ

Международна фондация "Св.Св. Кирил и Методий" е учредена на 20 октомври 1982 година като неправителствена организация с идеална цел, имаща статут на юридическо лице, със седалище в гр. София.

Работата на Фондацията се основава на принципите на прозрачност и реалистична оценка на индивидуалните постижения. Тя преследва изключително полезни за цялото общество цели:

- подпомага популяризирането на постиженията на световния опит в областта на образованието и културата;

- действува за постигане на международно разбирателство, обединение и утвърждаване ценностите на човешката цивилизация чрез развитие и подпомагане на обмена в областта на културата, изкуството, науката, образованието и професионалната подготовка;

- подпомага развитието на талантливи деца и способни млади хора, осигурявайки им равни шансове, зависещи изключително от техните професионални възможности и умения, и спонсорира тяхното образование, професионално обучение и творческо развитие;

- подпомага изграждането на високо екологическо съзнание.

В осъществяването на своите цели Фондацията сътрудничи с организации, институции и физически лица; отпуска помощи, стипендии и награди на конкурсна основа; организира благотворителни прояви; организира и подпомага симпозиуми и конференции, семинари, изложби и др.

Движещата сила, основа на философията на Фондацията е ясното съзнание за необходимостта от изграждане на интелектуален капацитет, осигурявайки достъп до най-престижните световни образователни центрове на талантливи и способни млади българи, които да посрещнат предизвикателствата на промяната, както и да спомогнат за интегрирането на България в Нова Европа и света.

Основният капитал на Фондацията е събран чрез дарения от български и чуждестранни организации и физически лица. Значителна част от тези дарения са произведения на изкуството.


ПРИЕМНО ВРЕМЕ:
Всеки работен ден (без петък)
от 14:00 до 16:00 часа
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:
Международна фондация “Св.Св. Кирил и Методий”
ул. “Васил Априлов” 3
София 1504
или
Международна фондация “Св.Св. Кирил и Методий”
П.К. 12
София 1504
Факс: (02) 9446027
e-mail: cmfnd@cmfnd.org
www.cmfnd.org