Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

Италианска търговска камара

Италианската търговска камара в България е учредена през 2001 г. като Асоциация Италия България и е вписана в регистъра на сдруженията с идеална цел към Софийски градски съд.
Инициативата, насочена към българските и италиански предприемачи се породи от нарастването на търговския обмен между двете страни, които се нуждаят от по – голяма подкрепа за фирмите, на този важен етап от развитието на икономическите, търговски и културни връзки.
Със засилването на отношенията между Италия и България асоциацията се преобразува през 2003 г. в Италианска търговска камара в България, която е в състояние да задоволи изискванията на фирмите членки, развивайки своята дейност в следните области:
• промоция и насърчаване на културния и икономически обмен между Италия и България;
• подкрепа на инициативите, свързани с културния, икономически, политически и социален обмен между двете държави;
• промоция на дейности, свързани със социалната, икономическа и техническа помощ, както и в областта на образованието;
Камарата поддържа отношения на сътрудничество с италианско посолство в София, с българското посолство в Рим, с БТПП, с Юнионкамарите и с други български и италиански учреждения и институции.
Нашето намерение е да предложим на всички членове серия от специални услуги с цел по – нататъшната подкрепа в следните сектори: производствен, търговски, банков, кредитен, данъчен, митнически, юридически, административен и т н., чрез мрежа от асоциирани към нашата група консултанти, които да са в състояние да организират по най – добрия начин дейността на фирмите, благодарение на своя опит, а така също и да организира:
• курсове по фирмен мениджмънт
• семинари
• панаири
• икономически и търговски мисии
• пропаганда на всички мероприятия, насочени към насърчаването на културния обмен между двете страни.
Нашите цели са:
• събирането, обработването и разпространението на информация и актуализирани данни относно икономическата и политическа обстановка в двете страни, с цел да се улесни опознаването на възможностите за обмен;
• да се подпомагат членовете, като им се доставя информация относно действащите нормативи, правилници, митнически, валутен и данъчен режим;
• поддържането за сметка на фирмите членки на взаимоотношения с административните и политически организации и централните и периферни икономически учреждения в България и Италия;
• развитието на промоционална дейност с участие в панаири, икономически мисии, изложби, конгреси, семинари;
• правно и данъчно обслужване и извършване на преводачески услуги за членовете;
• създаването на професионални курсове;
• промоция на изследователска дейност, културен обмен, награди и конкурси.
Това е нашата програма за дейност, отразена и в устава, която се осъществява с ангажимента на всички членове и със съдействието на всички, които се чувстват ангажирани в проекта за италианско присъствие в зоната между Адриатическо и Черно море, по направлението на паневропейските коридори 10 и 8.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ:
Италианска Търговска Камара в България
Ул. "Оборище", 1-В
София 1504
Тел: +359 2 8463280/1/2
Факс: +359 2 8463280/1
e-mail: info@camaomit.bg
www.camcomit.bg
www.assocamerestero.it