Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

БГ пожарна безопасност
БГ Пожарна безопасност ЕООД е фирма, лицензирана за Противопожарно обследване на обекти на територията на Република България. Въз основа на лиценз № 26/2007г. извършва консултазии и предлага цялостно обслужване за привеждане на обектите в съответствие с изискванията на Наредба I-209/2004г. за Правилата и нормите за Пoжарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация.
Изработване на противопожарни инструкции. Планове за евакуация на хора и имущество. Планове за гасене при възникване на пожари и ликвидиране на аварии, заповеди и др. правила и разпоредби, в съответствие с Наредба I – 209/ 2004. Съгласуване с НС и РС ПБ ЗН.


  Тел./факс+35928554477 ; +35929554400          
 Е-mail: rubitermbg@hotmail.com
         rubiterm@mail.bg