Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

Иморент- България ЕООД
ИМОРЕНТ АД е дъщерно дружество на Ерсте банк и е 100% нейна собственост. Дружеството е традиционен лидер в областта на лизинга на недвижимо имущество в Австрия, както и в съседните Чехия, Словакия и Унгария. От 2000 г. ИМОРЕНТ АД присъства и на българския пазар чрез трансграничен лизинг на машини и технологично оборудване. В началото на 2004 г. се основава дъщерното дружество ИМОРЕНТ БЪЛГАРИЯ ЕООД, което предлага на българския пазар лизинг на движимо имущество и лизинг на недвижими имоти, както и свързаните с тях допълнителни услуги. Нашата цел е да партнираме на клиентите ни при реализирането на техните дейности на българския пазар. В духа на мотото ни leasing & more, с нас вие получавате повече от лизинг. Иморент България ЕООД – данни за фирмата Собственост: 100% ИМОРЕНТ АД Година на основаване: 2004 Персонал: 14 служители Седалище: Peter Parchevich Str. No. 42 Etagen 4 und 5 1000 Sofia Управител: Илиана Шмателка Данъчен номер: 1220180227 БУЛСТАТ: 131184880 Вписано в търговския регистър по ф. д. № 12909/2003, СГС Предмет на дейност: търговия с недвижими имоти, строителна дейност, отдаване под наем, оперативен и финансов лизинг на движими и недвижими имоти, консултационна дейност в областта на сделките с недвижими имоти, развитие и реализация на проекти, и допълнителни услуги. IMMORENT BULGARIA EOOD Peter Parchevich Str. No. 42 Etagen 4 und 5 1000 Sofia Bulgarien Tel.: +359-2-930 41 00 Fax: +359-2-930 41 22 E-mail: office@immorent.bg www.immorent.bg Управител Илиана Шмателка тeл.: (00359 2) 930 41 01 E-mail: iliana.schmatelka@immorent.bg