Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

Компас Систем Инженеринг ООД

 Дейността на Компас Систем Инженеринг ООД е съсредоточена в две направления:
    - счетоводни услуги;
    - разработка на специализиран счетоводен софтуер.

    Тези две дейности се допълват взаимно и развитието на всяка от тях осигурява повишаване качеството на другата. В нашето предприятие всеки клиент е еднакво важен и може да разчита на нашите консултации, коректност и конфиденциалност.

    Нашата основна цел е да предложим на нашите клиенти качествено счетоводно обслужване.

    Как работим? Работим под методологическото ръководство на дипломиран експерт счетоводител. Разполагаме с екип от висококвалифицирани счетоводители, които извършват цялостната дейност по текущо и годишно счетоводно отчитане на фирмите. Работим със своите клиенти и като "Съставител на ГФО".


http://www.compassbg.net

София 1606, ул. "20 април" 12, ет. 3, ап. 5
тел.: 02/ 952 26 98, 953 11 54, 408 1 525
моб: 087 8 343 008, 087 8 111 525
officeСчетоводeн софтуер и счетоводно облсужване от Компас Систем Инженеринг ООДcompassbg.net