Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

БУЛ СТРОЙ ИНЖИНЕРИНГ АД

БУЛ СТРОЙ ИНЖИНЕРИНГ АД

София 1618, кв. Павлово, ул. Мусала № 1, тел./ факс: 855 20 23
e-mail: bskeng@wisp-bg
www.bskeng.com


Изпълнение на инвеститорски контрол и строителен надзор в проектирането и строителството, оценяване на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, консултации и услуги в страната и чужбина.