Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ

www.vtu.bg

Структурата на транспортния университет "Тодор Каблешков" включва факултетите

"Техника, технология и управление на транспорта", "Транспортна инфраструктура" и Транспортен колеж.

В двата факултета се приемат и обучават студенти в образователно-квалификационна степен "бакалавър" и "магистър", редовно и задочно обучение в специалностите: "Технология и управление на транспорта", "Транспортна техника", "Инженерна логистика и строителна техника", "Икономика на транспорта", "Комуникационна и осигурителна техника", "Индустриален мениджмънт", "Транспортно строителство" и "Електроенергетика и електрообзавеждане". В Транспортния колеж студентите се обучават в образователно-квалификационна степен "бакалавър" с тригодишен срок на обучение, в редовна форма на обучение, по специалностите: "Технология и управление на транспорта", "Транспортна техника", "Инженерна логистика и строителна техника", "Електроенергетика и електрообзавеждане", "Комуникационна и осигурителна техника", "Транспортно строителство" и "Счетоводство и контрол".

Завършвайки курса на обучение, студентите освен държавна диплома за висше образование получават и свидетелство за практическа и професионална квалификация за две или повече правоспособности.

Адрес: България, София, 1574, ул. "Гео Милев" 158
Телефон за справки: +359 (2) 9709-211 Факс: +359 (2) 9709-242; +359 2 9709-407
e-mail: office@vtu.bg