Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

ЕТ

ЕТ "Видира" е основана на 9 май 1990 година. Едноличен собственик на фирмата е Петър Славов Петров. Фирмата е създадена като строителна, за извършване на основни ремонти и реконструкции на жилищни, административни и промишлени сгради.
Впоследствие "Видира" се специализира в производство на крепежни изделия за строителството.
Разполагаме със собствена материална база за производство на над 140 вида различни крепежни изделия, конкурентни на образците на световните водещи фирми в тази област. Изделията ни са изпитани с протоколи от No 67-01 до No 67-24/1999 г. в изпитвателната лаборатория към катедра „Строителни материали и изолации" при УАСГ. Получените резултати отговарят на изискванията по DIN и показват стойности по-високи от препоръчителните натоварвания.
Дървена стъклопакетна дограма
Разполагаме с модерно оборудван дърводелски цех. В него сме в състояние да произвеждаме прозорци по DIN 68 121 (профил 68) както и слепени дървени греди за покривни конструкции.

Търговски офис „Дограма”
1220 София
ж.к. "Надежда" II
ул. "Йордан Хаджиконстантинов" 97А
тел. (02) 836-23-42, 836-45-82, 936-05-41
факс (02) 936-05-28
e-mail: vidira@cablebg.net

Търговски офис "Крепежни изделия"
1231 София
ж.к. "Надежда" IV
ул. "Днепър" до бл. 421
тел. (02) 936-50-60
факс (02) 936-05-28
e-mail: vidira@cablebg.net
www.vidira.org