Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

“ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД
главен изп. директор
инж. Цветан Цонев
изп. директор Манол Денев
Стара Загора, бул.”П.Евтимий” 190
тел.: 042/613 713
факс: 042/613 737
София, ул.“Джеймс Баучър” 71
тел. 02/965 79 40; факс: 02/965 79 43
e-mail: trace_sf@ tracebg.com

www.tracebg.com

“Пи Ес Ай” АД
изп. директор инж. Лъчезар Илчевски
Стара Загора, бул.”П.Евтимий” 190
тел.: 042/613 710, факс: 042/613 731
e-mail: psi@ tracebg.com ,
www.psibg.com

Строителство на големи обекти Проектиране
“Строителна компания Трейс” АД
изп. директор Михаил Зафиров
Стара Загора, бул.”П.Евтимий” 190
тел.: 042/613 727, факс: 042/613 723
e-mail: trace@tracebg.com,
www.tracebg.com

Изпълнение на военни проекти Строителство на регионални обекти
УСМ АД
изп. директор Ангел Димитров
Стара Загора, кв. Голеш
тел.: 042/ 613340, факс: 042/ 613350
e-mail: usm@ tracebg.com

Тежка механизация. Ремонт тежка механизация. Зимно поддържане.
“Инжпроект” ООД
управител Мирослав Манолов
Стара Загора, бул. „Патриарх Евтимий” 190
тел.: 042/ 613732, факс: 042/ 613731
e-mail:
engproject@tracebg.com

Проектиране
“ПСФ Мостинженеринг”АД
изп. директор инж. Димитър Димитров
Ямбол, ул.”Д.Благоев” 16
тел./факс: 046/ 66 32 62, 66 32 64;
e-mail: psf_yambol@ tracebg.com;

Изграждане на мостови съоръжения Строителство регионални обекти
Независима строителна лаборатория
ръководител инж.Христо Христов
с. Богомилово, Стара Загора
тел.: 04123/ 435, факс: 042/ 613 737
e-mail: laboratory@ tracebg.com

“Трейс - София” ЕООД
управител инж. Йовко Жилков
София, Ул. “Джеймс Баучър” 71
тел.: 02/965 79 50, факс: 02/965 79 43
e-mail: trace_sofia@ tracebg.com,
www.tracebg.com

Инфраструктурно строителство в град София;
“Пътстройинженеринг” АД
изп. директор инж. Атанас Кюпреджиев
Кърджали, бул.”Беломорски” 79
тел.: 0361/ 6 60 30, факс: 6 60 40
e-mail: psi_kardjali@ tracebg.com

Строителство регионални обекти Производство на облицовъчни плочи
“Берко Трейс” ООД
управител инж. Ботьо Желязков
Сливен, ул.”Лъдженска” 1А
тел.: 044/ 662 993, факс: 044/ 662 151
e- mail: berkotrace@ tracebg.com

Строителство регионални обекти
“Трейс - Бургас” ЕООД
управител инж. Петър Илиев
Бургас, ул.”Одрин” № 15
тел.: 056 / 813 619 факс: 056/813 623
e-mail: bourgas@tracebg.com
, www.tracebg.com

Строителство регионални обекти Поддържане улична мрежа и светофарни уредби
“Родопа Трейс” ЕООД
управител Янко Куманов
Смолян, бул.”България” № 6
тел.: 03041 / 26 01, 40 84, e-mail:
rodopa@tracebg.com

Пътно поддържане. Строителство регионални обекти. Укрепване на свлачища
“Пътно поддържане Казанлък” ЕООД
управител Дойко Костадинов
Казанлък, ул. „Александър Батенберг” 222
тел.: 0431/ 6 48 42, e-mail: kazanlak@tracebg.com
Ремонт и поддържане на регионални пътни обекти