Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

СУФЛИН ООД

Независим финансов одит
Други подобни на одит услуги
Счетоводни услуги
Икономико-консултантска дейност
Управленски анализи и бюджетиране
Бизнес планиране
Обучение на счетоводители и одитори
Софтуер за одиторска практика
Гр. София, ж.к. Гоце Делчев, бл.14, офис 5
Тел./факс: (+359 2) 958 30 25,
тел. (+359 2) 958 57 12

e-ail: office@suflin.com, audit@suflin.com, suflin@dm-consult.net
www.suflin.com