Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

СОТ

Понастоящем „СОТ-сигнално-охранителна техника” ЕООД (СОТ 161), е най-голямата фирма за охрана в страната, с повече от 3 200 души състав, над 33 000 обекта на централизирана охрана и повече от 400 обекта, охранявани с физически сили и техника.

Дейността на фирмата е насочена в три основни направления:

Оперативно: Дирекция централизирана охрана, Дирекция физическа охрана, Техническа дирекция и Отдел специализирана охрана;
Обслужващо: Административно-техническа дейност, автомобилен парк, вещева служба, човешки ресурс и обучение;
Мениджмънт и Финансово-счетоводна дейност;
„СОТ” ЕООД (СОТ 161), предлага на своите клиенти всички услуги, свързани с охрана и сигурност –централизирана охрана на обекти, физическа охрана, персонална и ВИП охрана, инкасо, съпровождане на ценни пратки и товари, охрана на обществени мероприятия. Фирмата извършва проектиране, доставка, монтаж и поддръжка на всички технически системи за сигурност - алармени системи, видеоконтрол, пожароизвестяване и пожарогасене, контрол на достъпа и защита на информацията.” СОТ 161 извършва също така контрол и охрана при транспортиране на ценни товари и е регионален център на международната компания EUROWATCH, която осъществява мониторинг на подвижни обекти на територията на Европа.

Основно предимство на услугите, предлагани от СОТ ЕООД (СОТ 161) е, че съставът прилага най-съвременни технически средства в своята охранителна дейност и използва в работата си специално изградени инфраструктурни системи за комуникация и управление. Това позволява при необходимост да бъде включен целия потенциал на фирмата за ефективна защита на клиентите и служи успешно за осъществяване на системен контрол в работата на охранителите.

0700 10 161 - eдинен телефон за връзка с дежурните центрове на СОТ161 в цялата страна

София - 02 / 91 161 ; 91 961
Бургас – 056/ 811 161
Плевен – 064/ 81 161
Благоевград – 073/ 83 1001
Банско – 07443/ 8885, 8886
Кратък номер за абонати на М-тел: 91 161
За всички останали абонати: 0885 91-161 


www.sot.bg