Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

КОМАНДОС -АС
1. Физическа въоръжена и невъоръжена охрана на обекти
2. Охрана на пари, ценни пратки и товари - инкасо при тяхното транспортиране
3. Осъществяване на персонална охрана
4. Охрана с технически средства - СОТ на обектите, охранявани с физическа охрана

- проектиране, монтаж и експлоатация на микропроцесорни сигнално-охранителни системи във всякакви обекти и реагиране на полученитa сигнали от въоръжени автопатрулни екипи
- изграждане на пожароизвестителни и пожарогасителни системи
- изграждане на системи за видеоконтрол
- изграждане на интегрираНи системи за контрол на достъп
- изграждане на системи за контрол на различни технически параметри
5. Комплексно охранително обслужване на община:
- осигуряване на образцов обществен ред през цялото денонощие, както и спазване на Наредба №1 на ОбНС на територията на всички населени места в общината с необходимите сили и средства
- надеждна охрана на всякакви общински имоти на територията на населените места - предприятия, административни, търговски и обществени сгради, банки, паркове, пазари, атрактивни обекти, спортни съоръжения, хотели, музеи, изложби и др.
- осигуряване на ред и охрана при провеждане на всякакви културно-масови обществено-политически, спортни, комерсиални и др. мероприятия
- охрана на земеделски имоти от всякакъв вид на територията на общината - целогодишно и сезонно
- организиране и провеждане на масирани мащабни операции по различни проблеми и направления на престъпността и обществения ред, както и по конкретни разпоредби на ОбНС
- осигуряване охраната на финансови операции с парични средства
6. Оперативно осигуряване на охранителната дейност и производствено-технологичния режим:
- непрекъснато негласно получаване на информация за качеството на охранителната дейност и поведението на охранителите по време на работа
- получаване нa изпреварваща информация за подготвяни диверсионно-терористични и вредителски актове
-получаване на изпреварваща информация за подготвяни длъжностни присвоявания и кражби и извършване на издирвателнa работа за тяхното разкриванa
- получаване на изпреварваща информация за подготвяни нерегламентирани стачки, протестни действия и масови безредици
- получаване на информация за умишлени или неумишлени нарушения на организацията на работатa и технологичния режим
- получаване на информация за лоялността към Възложителя от страна на служителите му
- събиране на информация за надеждността на контрагенти, клиенти, съдружници и др.

София 1303
жк Зона Б-5, бл. 9, вх. А
тел.:++359 2/822 03 03
тел./факс: ++359 2/829 12 89
e-mail: commandosas@abv.bg