Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

Медицински център

www.medguide-bg.com

Профилактика, диагностика и лечение на безплодието в семейството, включващо всички познати до момента модерни репродуктивни технологии:
• Индукция на овулацията и контролирана овариална хиперстимулация
• Изкуствени инсеминации с обработени сперматозоиди от съпруга или от дарител
• IVF-ET (In Vitro Fertilization and Embryo Transfer)
• ISCI (Intra Cytoplasmic Sperm Injection)
• MESA (Microsurgical Epididimal Sperm Aspiration)
• TeSE (Testicular Sperm Extraction)
• Компютър-асистирано замразяване и съхраняване при -196°С на човешки гамети и ембриони
• Женска консултация
• Фамилно планиране
• Менопаузални проблеми - диагностика и лечение
Компютър-асистиран микробиологичен анализ:
• идентификация на микроорганизми, вкл. микоплазми
• определяне на антибиотична чувствителност/резистентност
• спермален анализ
• спермална ембрионална криобанка
• микроманипулация на човешки гамети
Ензим-имунологичен анализ
• хормони -FSH, LH, PRI, E2, PRG, TEST;
• хепатит В; хепатит С; СПИН
• хламидиална инфекция, рубеола, токсоплазма
• хематологични изследвания
• клинична биохимия
Профилактика, диагностика и лечение на болестите на репродуктивната система
• онкологични профилактични прегледи
• диагностика и лечение на възпалителни заболявания
• макро- и микрохирургична пластика на органите на репродуктивната система при жените

Прегледи: след 15:30 • Изследвания: 8:30-13:30

1000 София, ул. "Д-р Петър Берон" 5А, партер
Тел.: (02) 963-08-04; 980-09-91
GSM: 0888-703786; 0888-505405; 0888-318135; 0888-819009
Д-р Павлета Табакова
Доц. д-р Иван Николов
Д-р Георги Николов

e-mail: ignikolov@mtel.net