Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

П и М Консултинг АД

www.pimconsultingbg.com

Инженеринг, проектиране, СМР, монтаж и шеф-монтаж, гаранционен и извънгаранционен сервиз на отоплителни, водоснабдителни и пречиствателни инсталации.

- Помпи, окомплектовка - Дания
- Сондажни помпи и окомплектовка - Италия
- Помпи и окомплектовка - Италия
- Промишлена арматура, честотни регулатори,КИП и А - Дания
- Дозиращи помпи, пречиствателна техника - Германия
- Циркулационни помпи - Германия
- Мембранни и бутални помпи - Япония
- Високо ефективни ел. двигатели, ЕХ, АТЕХ - Холандия
- Промишлени вакуум помпи и компресори - Бразилия
- Предварително изолирани тръби
- Санитарни помпи

София 1421 ,
ул. "Цветна Градина" 19-21
Тел. (02) 9630501, факс (02) 9633630,
e-mail office@pimconsultingbg.com