Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

Монетен Двор ЕООД
Монетен Двор ЕООД е търговско дружество, отговорно за производството на всички разменни монети, използвани като законно платежно средство на територията на Република България. Едноличен собственик на дружеството е БНБ. Управлението се осъществява от Управител и Надзорен съвет. Монетен Двор ЕООД се явява единствен производител на възпоменателните монети от благородни и неблагородни метали, емитирани от БНБ, както и на ордените и официалните държавни отличия на България. История Българският монетен двор е създаден през 1952 г. Същата година са отсечени първите разменни монети с номинал 1,3,5 стотинки от бронз; 10 и 20 стотинки от медно-никелова сплав. През 1965г са изработени и първите юбилейни монети от златна и сребърна сплав. От 1962 година производството се разширява с нови изделия – ордени, медали, отличителни знаци и значки. Управление на качеството Монетен двор ЕООД гарантира високотехнологично изпълнение на своите изделия с дизайн и материали, отговарящи на най-разнообразни бизнес нужди и интереси. Петдесетгодишният опит е потвърден със сертификат за Система за управление на качеството съгласно ISO 9001: 2000. Управление на здравето и безопасността при работа Монетен двор ЕООД е внедрил и сертифицирал Система за управление на здравето и безопасността при работа в съответствие с OHSAS 18001: 1999, с което Ръководството е декларирало своята лична ангажираност към здравето и безопасността на персонала на дружеството. София 1000 пл. Батенберг № 1 (Национална Художествена Галерия) Телефон: (+359 2) 981 15 45 Факс: (+359 2) 981 04 68 Мобилен телефон: (+359 88) 759 04 21 Електронна поща: mint@spnet.net Работно време: понеделник-петък 8.30-17.00 часа Главен офис София 1528 Гара Искър ул. 5006 Телефон: (+359 2) 807 18 55, (+359 2) 807 18 33 Факс: (+359 2) 973 81 61 Електронна поща: mint@omega.bg