Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

Българската академия на науките (БАН)

Българската академия на науките е най-старата национална институция в Третата българска държава. Създадена е преди Българската екзархия, преди извоюването на националната независимост, преди възстановяването на държавата, през м. септември 1869 г. в Браила – Румъния. Първи председател на Българското книжовно дружество е проф. М. Дринов. За българите, по стечение на историческите обстоятелства, години наред БКД е било светлик и стожер на българщината. Развива се като научно и литературно сдружение, със свой печатен орган – “Периодическо списание” (1870 г., дн. “Списание на БАН”). През 1878 г. Дружеството се премества в новата столица – София, а през 1911 г. то придобива официален статут на Българска академия на науките. Днес БАН се състои от самостоятелни научни институти, лаборатории и други звена, както и от Общност на академиците, член-кореспондентите и чуждестранните членове на Академията. Тя представлява най-голямата национална научна организация, извършваща фундаментални и научно-приложни изследвания в областта на природо-математическите, обществените и хуманитарните науки, с всепризнат международен авторитет. В сътрудничество с руската космическа програма, българската научна мисъл е изпратила и посрещнала от Космоса двама астронавти – генералите Георги Иванов (1979 г.) и Александър Александров (1988 г.).


Сградата на Българската академия на науките е издигната през 1892 г., по проект на арх.Майер. Разширявана и преустройвана е през 1926 г. (арх. С. Овчаров и Й. Йорданов). В нея се помещават Централно управление, Централна библиотека и Научният архив на БАН. Срещу западното крило на Парламента, на пл. “Народно събрание”, ул. “15 ноември” №1.