Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

Националният природонаучен музей при БАН

В енциклопедията на Братя Данчови от 1936 г. четем: “Естествено-исторически музей (Царски), един от царските природонаучни институти в София, основан през 1889 г. и издържан от личните средства на българския цар. Притежава много богати сбирки от флората и фауната на България, Тракия и Македония, които най- задоволително могат да послужат за проучване фауната и флората на тези земи. Този музей е най-богатият естествено-исторически музей на Балканския полуостров”.
Двама монарси – баща и син, създават, грижат се и ни оставят тази наистина уникална природонаучна колекция. Фердинанд І се увличал по ботаниката, зоологията, лова и фотографията, а Борис ІІІ, за своите знания в областта на флората и фауната, бил избран за почетен член на много чуждестранни академии. Той бил страстен турист и поклонник на техническия прогрес. Често карал сам автомобила си, а понякога лично управлявал и парен локомотив. Голямата бомбардировка над София от 30.03.1944 г. сериозно увредила музея. Но скоро бил възстановен. Днес Националният природонаучен музей е филиал на Българската академия на науките. Колекцията му е разположена в 24 зали и 2 хранилища, обхваща над 12 хиляди вида и наброява над 1 000 000 екземпляра! Между тях е дори късче от Луната, подарено от космическата мисия “Аполо”.


Сградата на Националния природонаучен
музей при БАН е единствена по рода си в
България. Издигната е през 1937г. по проект
на В. Винарова, специално за царски музей.
Булевард “Цар Освободител” №1. Работно
време: 10 – 18 ч., без почивен ден.